ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
  รายละเอียด :

 อบต.หนองบ่อ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน