ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้ที่สำนักงานปลัด อบต. ในวันเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน