ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน