ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานปลัด อบต.หนองบ่อ ได้ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน