ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanc Assessment : LPA) ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performanc Assessment : LPA) ประจำปี 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน