ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ขอเชิญบุคลากร อบต.หนองบ่อ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศ ขอเชิญบุคลากร อบต.หนองบ่อ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (IIT) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน