ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เริ่มตอบคำถามการประเมินได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน