ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง รุ่นที่ 6 อำเภอย่านตาขาาว
  รายละเอียด :

อบต.หนองบ่อ  คัดเลือกตัวแทนคณะบริหารสภาเด้กและเยาวชนตำบลหนองบ่อ  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง  รุ่นที่  6  อำเภอย่านตาขาว   เมื่อวันที่  8  เมษายน  2565   ณ  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน