ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ 6
  รายละเอียด :

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หนองบ่อ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และค่ายอาสาพัฒนาชุมชนอันดามันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน