ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 มิ.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 มิ.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20*2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 มิ.ย. 2565
4 ประกาศราคากลางซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 มิ.ย. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.หนองบ่อ ป้ายอะคริลิค (สีน้ำเงิน) พร้อมกรอบป้ายอะลูมิเนียม จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 มิ.ย. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 มิ.ย. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 มิ.ย. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 มิ.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มิ.ย. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 มิ.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115