ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉจ 405 ตรัง และทะเบียน ขนย 14 ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 พ.ค. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองบ่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 พ.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 เม.ย. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั้มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า หมายเลขพัสดุ 055 58 0031 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 เม.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตรวจเช็ครถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6973 ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 เม.ย. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 เม.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479 62 0022 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตรวจเช็ครถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 - 6712 ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 เม.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถบรรทุกพร้อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6973 ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 เม.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98