สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน กันยายน 2561
  รายละเอียด : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน กันยายน 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน