สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  รายละเอียด : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน