สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  รายละเอียด : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน