สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
  รายละเอียด : ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน