สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ตามแบบสขร.1
  รายละเอียด :

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ตามแบบสขร.1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน