โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
เรื่อง : ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งเป็นประเภทสามัญ
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดัีบตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จากเดิม ขนาดกลาง เป็น อบต.ประเภทสามัญ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน