ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกโหละหาร หมู่ที่ 1 – พรุยน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ – ควนหัวเตย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกโหละหาร หมู่ที่ 1 – พรุยน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ – ควนหัวเตย  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  

 - ประกาศสอบราคจ้าง

 - เอกสารสอบราคาจ้าง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 154 คน