ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  รายละเอียด :

 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน