สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมตรวจเช็คบำรุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6973 ตรัง และ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6712 ตรัง
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมตรวจเช็คบำรุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6973 ตรัง และ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6712 ตรัง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน