สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองบ่อ
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.หนองบ่อ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน