สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกฯ
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน