สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
เรื่อง : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1
  รายละเอียด :

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน