สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิร์ส) ขนาด 1.5 HP
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิร์ส) ขนาด 1.5 HP

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน