สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป
  รายละเอียด :

 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน