ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน - วังหล่อ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5
89
30 มิ.ย. 2560
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน - คลองลำพิกุล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5
98
28 เม.ย. 2560
13 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน - เกาะหาร หมู่ที่ 5
100
27 เม.ย. 2560
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องวา - ควนโต๊ะทอง ม.3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
92
14 มี.ค. 2560
15 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุยน - มาบพุด หมู่ 6
102
10 มี.ค. 2560
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเคียน - หนองท้ายเภา หมู่ที่ 1
107
09 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2