สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จำนวน 200 ใบ
3
27 มิ.ย. 2565
2 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
4
24 มิ.ย. 2565
3 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 6 รายการ
3
24 มิ.ย. 2565
4 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการขยะมูลฝอย ขนาด 1.20 * 2.50 เมตร
6
23 มิ.ย. 2565
5 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิร์ส) ขนาด 1.5 HP
5
23 มิ.ย. 2565
6 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.หนองบ่อ ป้ายอะคริลิค (สีน้ำเงิน) พร้อมกรอบป้ายอะลูมิเนียม จำนวน 1 ป้าย
5
22 มิ.ย. 2565
7 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร Sharp รุ่น AR-5731 จำนวน 3 กล่อง
3
21 มิ.ย. 2565
8 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อปั๊มสูบน้ำ ขนาด 2 HP จำนวน 1 ชุด
4
20 มิ.ย. 2565
9 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ
3
16 มิ.ย. 2565
10 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ
11
15 มิ.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64