สัญญาอื่น ๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.93-013 สายในบ้านพรุนายช้าง - พรุยน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
4
23 ก.ย. 2564
2 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำหวาน - หนองเตย (สายนอก) หมู่ที่ 2,4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
3
23 ก.ย. 2564
3 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดประชาบำรุง - มาบคลั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
3
23 ก.ย. 2564
4 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4
22 ก.ย. 2564
5 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
7
16 ก.ย. 2564
6 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิจิตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
5
10 ก.ย. 2564
7 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมตรวจเช็คบำรุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6973 ตรัง และ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-6712 ตรัง
5
10 ก.ย. 2564
8 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 9215 ตรัง
5
09 ก.ย. 2564
9 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างซ่อมตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฉ 2636 ตรัง
6
02 ก.ย. 2564
10 ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ
7
02 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51