Untitled Document
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
     
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต สรุปรายงานผลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ 2562
   
 
   

 สรุปรายงานผลการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ อบต.หนองบ่อ  ประจำปีงบประมาณ 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2562