โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
เรื่อง : โครงสร้างหน่วยงาน(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
  รายละเอียด :

 โครงสร้างของหน่วยงาน อบต.หนองบ่อ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน