โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงสร้างหน่วยงานและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
33
12 พ.ค. 2564
2 ประกาศ กำหนดแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
25
12 พ.ค. 2564
3 โครงสร้างหน่วยงานของ อบต.หนองบ่อ
66
30 ก.ย. 2563
4 โครงสร้างองค์กรการแบ่งส่วนราชการ ของ อบต.หนองบ่อ
47
30 ก.ย. 2563
5 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งเป็นประเภทสามัญ
40
01 พ.ค. 2563
6 โครงสร้างหน่วยงาน(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
75
09 เม.ย. 2563
7 โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
52
01 ต.ค. 2562
8 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
70
31 ต.ค. 2561
9 โครงสร้างหน่วยงาน
90
25 มิ.ย. 2561
10 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
65
02 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2