ประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสะพานเคียน - ช่องหาย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
55
30 ก.ย. 2563
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนักแบก - บ้านมาบคลั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
53
04 มิ.ย. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายโรงน้ำยาง - นานนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
58
22 เม.ย. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดชลวาปีวิหาร – พรุกำหวาน หมู่ที่ 3 (ต่อจากสายเดิม) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
63
30 พ.ค. 2562
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหลังวัดชลวาปีวิหาร – พรุกำหวาน หมู่ที่ 3 (ต่อจากสายเดิม) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
67
30 พ.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ สวนสาธารณะหนองพรุยน หมู่ที่ 6 บ้านพรุยน ตำบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
118
18 ม.ค. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมาบคลั้ง - บ้านนางนาง หมู่ 3
71
07 พ.ค. 2561
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อนไก่ หมู่ 5
70
07 พ.ค. 2561
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกโหละหาร หมู่ที่ 1 – พรุยน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ – ควนหัวเตย หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
135
31 ก.ค. 2560
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน - วังหล่อ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5
90
30 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2