สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
75
02 มี.ค. 2564
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564
75
29 ม.ค. 2564
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
66
11 ม.ค. 2564
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
80
30 พ.ย. 2563
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
90
30 ต.ค. 2563
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563
90
30 ก.ย. 2563
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
92
31 ส.ค. 2563
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
87
31 ก.ค. 2563
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
89
15 ก.ค. 2563
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
98
05 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7