สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
85
30 เม.ย. 2562
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ตามแบบสขร.1
82
29 มี.ค. 2562
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
85
01 มี.ค. 2562
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
80
28 ก.พ. 2562
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
82
31 ม.ค. 2562
36 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562
81
31 ม.ค. 2562
37 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน ธันวาคม 2561
81
28 ธ.ค. 2561
38 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
90
30 พ.ย. 2561
39 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน ตุลาคม 2561
84
31 ต.ค. 2561
40 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ประจำเดือน กันยายน 2561
92
28 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6