สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
101
30 เม.ย. 2561
52 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
102
02 เม.ย. 2561
53 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
97
02 มี.ค. 2561
54 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
117
01 ก.พ. 2561
55 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
115
03 ม.ค. 2561
56 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
115
01 ธ.ค. 2560
57 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
115
01 พ.ย. 2560
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
100
31 ส.ค. 2560
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
115
31 ก.ค. 2560
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
107
31 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7