สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
68
31 ม.ค. 2563
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
66
27 ธ.ค. 2562
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
64
29 พ.ย. 2562
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
65
31 ต.ค. 2562
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
70
30 ก.ย. 2562
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
72
30 ส.ค. 2562
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
72
31 ก.ค. 2562
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
65
28 มิ.ย. 2562
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
74
31 พ.ค. 2562
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
73
30 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6