สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 แบบ สขร.1
85
03 ก.ย. 2561
42 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
87
31 ส.ค. 2561
43 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561
89
31 ก.ค. 2561
44 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561
86
29 มิ.ย. 2561
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
83
01 มิ.ย. 2561
46 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561
90
01 มิ.ย. 2561
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 แบบ สขร.1
90
01 มิ.ย. 2561
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 แบบ สขร.1
94
01 มิ.ย. 2561
49 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
86
30 เม.ย. 2561
50 ฐานข้อมูลรวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561
88
02 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6