สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
9
10 มิ.ย. 2565
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2565
18
29 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
33
31 มี.ค. 2565
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
44
28 ก.พ. 2565
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565
66
31 ม.ค. 2565
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1
31
28 ม.ค. 2565
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564
132
30 ธ.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
101
30 พ.ย. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564
99
29 ต.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4
21
20 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8