สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง ตามแบบ สขร.1
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
8
31 ส.ค. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564
13
30 ก.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
17
01 ก.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
25
31 พ.ค. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564
30
30 เม.ย. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564
38
31 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
41
02 มี.ค. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564
41
29 ม.ค. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563
36
11 ม.ค. 2564
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
45
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6